Espresso kafa Vero Gusto

Jedan od najpoznatijih brendova "CAFFÈ VERO", osnovan je početkom devedesetih godina prošlog vijeka zahvaljujući viziji porodice Franchetto iz Vićence da iskoristi jednu od poznatih italijanskih tradicija u svijetu: ITALIAN ESPRESSO.

Naša jedina "tajna" za visokokvalitetni i jedinstveni degustacijski proizvod je ravnoteža između izrade u zanatskoj tradiciji i primjene najnovijih tehnologija i proizvodnih kapaciteta. Izbor najboljih usjeva biljke Row kave i stalnog praćenja u našoj laboratoriji obezbeđuju da sirovina bude savršena u kvalitetu i pod bilo kojim higijensko-sanitarnim stanovišta. Test ukusa svake serije je još jedan obavezni korak pre pečenja. Ovo je najdelikatnija i važna faza u kojoj naš "Maestro Tostatore" odaje kafi svoj posebni pečat.

Naši kupci espresso kafe Vero Gusto dobijaju svu neophodnu podršku kao što su: kaffe aparat na korištenje, šolje za espresso kafu i kvalitetan servis i održavanje aparata.

 

1883
Caffe Vero