Grafička priprema i izrada klišea

Grafička priprema i izrada klišea za flexo i tampon štampu

Bilo da je riječ o izradi potpuno novih dizajnerskih rješenja ili prilagođavanju postojećih, brzina, efikasnost i profesinalan pristup su odlike koje nastojimo da negujemo u procesu rada.

Prilikom dizajniranja i izrade pripreme za štampu vodimo računa o potrebama i željama klijenta.

Raspolažemo sa svom potrebnom opremom za grafičku pripremu koja je potreban za kvalitetnu štampu:

  • Packman 1 proizvodi klišea za flexo i tampon štampu.
  • Proizvodnja klišea se radi u svim debljinama koje se koriste na tržištu fotopolimernih ploča.

 

1883
Caffe Vero